BC Tra Noi-Leyhoeve

BC Tra Noi - Leyhoeve


is niet bevoegd deze gegevens aan te passen

Nieuwsbrief 2019 week 34

KOMENDE WEEK 201934
datumspelersafwezigvervangparenABtot
STAND COMPETITIE donderdagavond 2018-2019
Annie de Jong & Els Kenter 16
Leo van Exel & Tosca Weeterings 20
Ies van Vliet & Pieternel van Vliet 38
Gerard van Dongen & Huub Harmsen 39
Jan Hems & Paulette Pessers 41
Jan Pijnenborgh & Ari van Valen 46
Conny van den Ende & Jetty Groels 46
Ellen van As & Albert van As 50
Hans Hermans & Jeanne Hermans 66
RiŠl van Gastel & Lambert Sprangers 67
Kay Verspeek & Fransje Mauritsz & Maria Herijgers 67
Wilma Oostelbos & Jeanne Vermeer 68
Lon van Mook & Antoinet van Mook 73
Wil de Bonth & Cis van den Hurk 73
Wilma van Berkel & Lies Heefer 80
Frans Smulders & Marianne van der Velden 80
Mariska van Dongen & Ruud Koningen 82
Toine Claassens & Fons van Tilborg 82
Henny de Rooij & Wil de Rooij 86
Ceciel Beerens & Mieke Waijers & Janet van Etten 90
Jan Kollau & Ankie Kollau 97
Marie-Louise Gijswijt & Annemiek Mutsaerts 98
Hanny van Riel & John van Riel 99
San Mermans & Trix Zoontjens 99
Diny Jansen & Rob van Hettema 105
Peter van Dooremalen & Willy Esman 111
Lies Haex & Lia Cruijssen 121
Ton Eijkens & Jan Huysmans 126
Ad Donders & Corrie Donders 129
Ank van den Heiligenberg & Lisette Hermsen 135
Ad Mies & Nettie Kommeren 136
Joke Arntz & Marianne van Gijzel & Marjolein Sprangers 138
Elisabeth Alfonso & Ad van den Hout 158
Jan Couwenberg & Hans van Opheusden 160
OVERLIJDEN RITA VERKERK

Geheel plotseling is een lid van de maandagmiddag overleden. Els heeft aan haar buurvrouw gepast aandacht aan besteed. Wij wensen de familie veel sterkt met de verwerking van dit verlies. Rita speelde samen met Lia Cruijssen op de maandag.
 
 

CONTRIBUTIE

De contributie-nota per e-mail wordt separaat verstuurd. De contributie-periode is van mei-mei. Voor maandagmiddag of donderdagavond bedraagt deze 75 euro. Indien men beide dagen speelt dan 115 euro.
 
Vorig jaar hebben veel mensen dubbel betaald om deze al in mei was verstuurd en hen die nog niet betaald hadden in september. Ondanks dat er stond dat er al betaald was, werd het bedrag door velen 2 keer overgemaakt. Nu verstuurd ik het dus in augustus.
 
 

BESLUITEN ALV

Vaste punten
Notulen, jaarrekening en jaarverslag (in bijlage) zijn goedgekeurd.
Penningmeester en bestuur is decharge verleend en bestuur is herkozen.  
 
Contributie
U betaald contributie in mei voor het hele jaar! Deze staat in deze mail.
75 euro voor maandag of donderdag en 115 voor  voor maandag EN donderdag.
Zomer- en maandagmiddag-gasten die geen lid zijn betalen 2 euro. 
 
Ledenaantallen
Het ledenaantal is nu 102.  
 
Indeling komend seizoen
Zoals elk jaar wordt de indeling gemaakt op basis van het gemiddelde van het gehele afgelopen seizoen. In de laatste ronde 7 promoveert en degradeert niemand, maar speel je voor een hogere klassering.
  
Statuten 
De afgesproken is:
Bestuur heeft mandaat ontvangen om dit met de notaris te regelen.
U ontvangt per mail het concept. In september zal  er kort voor een competitiezitting een Buitengewone vergadering zijn met als enig punt, deze statuten. Daarna zal de voorzitter en secretaris de statuten laten passeren en ontvangt U het definitieve exemplaar.
De inhoud: conform die van de NBB met enkele van onze gegevens erin.  
 
 
Concept is in de maak.  
 
 

SPEELSCHEMA

  We starten met de competitie op 3 september. Klik op de link om het schema te bekijken.
 
>

Cijfers en Feiten

1 Bezoekers
1 Leden
1 Lijnen
1van 52 competitie zittingen

CONTACT

Neem contact met ons op

0031-13-52-856-18

info@bctranoi.nl